Category Archives: Blog

Kött och hälsoaspekter

Det finns mycket forskning kring de negativa hälsoaspekternaom köttätande, men här kommer ett roligt forskningsresultat – äter man kött såär man gladare och lyckligare än andra!

Läs mer

Är det bra med kött?

Är det farligt att äta kött? Både ja och nej.

Läs mer

Sigill – svensk klimatcertifiering

Föratt rädda planeten på sikt så måste vi lära oss att äta rätt, att ätaklimatsmart. Vilket betyder att äta fler måltider som gynnar både klimat ochden biologiska mångfalden.

Läs mer

Köttets påverkan på miljön

Vi äter alldeles för mycket kött i Sverige, det råder detingen tvekan om. Och det kan ses negativt från olika synvinklar, både för vårhälsa och för miljön.

Läs mer

Ekologiskt kött = gladare djur?

När man pratar omekologiskt kött så tänker många fortfarande automatiskt att det är dyrare kött.

Läs mer

Tänkvärt vid uppstart av gårdsslakteri

Det kan vara krångligt och framförallt dyrt att starta etteget gårdsslakteri men det lämnar sig oftast i längden om man har en bra plan.

Läs mer

Gårdsslakterier ökar

Slakterinäringen i Sverige har länge dominerats att några fåstora aktörer. Men de senaste åren har de småskaliga slakterierna, ofta kalladegårdsslakterier, ökat stort.

Läs mer