Ekologiskt kött = gladare djur?

Ekologiskt kött = gladare djur?

När man pratar omekologiskt kött så tänker många fortfarande automatiskt att det är dyrare kött.

Och visst är det så fortfarande, men kanske det ändå är värtdet i slutänden? Kanske känns det både bättre i mage och hjärta om man väljerekologiskt när det kommer till kött. Pratar man ekologiskt när det kommer till kött så handlardet om en mängd olika krav som ska uppfyllas. Dessa krav handlar mycket omdjurens bästa. Några exempel är hur många månader djuren måste vara ute varjeår, att nyfödda kalvar får dia och hur man producerar det foder de serveras.Givetvis finns det skillnaderna mellan de olika djurslagenmen huvudregeln är att djuren ska ha det bättre och att de ges chansen att växai sin egen takt. Att få utlopp för sina naturliga behov och större utrymmeninomhus är andra krav. Och de får bara serveras ekologiskt säkrat foder.

Skillnad på KRAV och EKO

 I Sverige finns två olika typer av ekologiskt godkänt kött,EU-ekologiskt och KRAV-märkt. Sett till svensk lagstiftning är det baraKRAV-märkt kött som garanterar att det är helt ekologiskt. Det ekologiska ärenligt EUs regelverk och mindre reglerat än den svenska KRAV-märkningen. Det ärnågot som är viktigt att ha i åtanke när man pratar ekologiskt kött.Svenska djur har det bättre än andra på väldigt många sätteftersom köttproducenterna följer den svenska djurskyddslagen som är bland dehårdaste i världen. Det gäller då alla djur oavsett om gården är ekologiskteller ej.

Ekologiskt nötkött

Ekologiskt nötkött

 Denna typ av kött kommer från en djurbesättning som fodras medekologiskt producerat foder där allra största delen måste vara det man kallargrovfoder. Grovfodret, till exempel hö eller ensilage, ska till stor del haodlats på den egna gården.Kalvarna får gå med sina mammor på bete för att dia denförsta sommaren. De kan endera vara av köttras eller mjölkkor i ekologiskproduktion. Det vanligaste är att tjurarna slaktas innan den andrabetessäsongen.

Regelverk

 Samtliga nötdjur som är KRAV-märkta måstegå på bete minst halva dygnet när det är betesperiod. Beroende på vart manbefinner sig i landet så handlar det om mellan två till fyra månader.Dessutom måste djuren ha möjlighet till utevistelse delar avvarje dygn under ytterligare två månader. Här finns en skillnad mot EUs reglerom ekologisk produktion eftersom det då räcker med utevistelse i rastgård förtjurarna och inte bete. Det finns även en generell regel för samtliga ekologiskadjur, det är att de ska hållas i lösdrift så de kan röra sig fritt undervintern. Undantaget gäller djur som är äldre än 20 månader. Dock är den regelnomstridd eftersom djuren kan inte utföra sitt normala beteende om de är uppbundna.Det finns därför förslag inför nya djurskyddslagstiftningen att man ska införaförbud på uppbundna djur.

I den certifiering EU har för ekologisk produktion finns inga regler som reglerar slakt av djur. Därför kan djur inom den ekologiska produktionen slaktas utan någon bedövning i Europa, vilket gör att importerat ekologiskt nötkött kan vara djur slaktade utan bedövning.