En hållbar framtid med odlat kött

En hållbar framtid med odlat kött

Det finns flera olika benämningar vad gäller konstgjort kött. Odlat, konstgjort, syntetiskt eller in-vitro är några av de begreppen som beskriver kött framodlat på syntetisk väg i ett laboratorium. Trots att det är framställt så är det identiskt med riktigt kött då det skapas från djurceller. Odling av djurs stamceller har funnits sedan 1990-talet och det första ätbara provet tillkom 2002 där guldfisk-celler så småningom blev till fiskfileer. Idag sysslar mer än 30 olika laboratorier från hela världen med forskandet av av att odla kött. Den första burgaren av nöt presenterades år 2013 och innehåll mer än 20 000 trådar av muskelvävnad. Produktionen av odlat kött innefattar 3 steg; val av celler att starta med, val av protein som gör att köttet växer och slutligen val byggställning för köttet att växa på. Dessa val påverkar köttets struktur, tillväxt och kvalitet men vad som blir gemensamt är att allt kött som produceras är rent. Med detta innebär det en produkt utan tillsatser, antibiotika, steroider, hormoner eller konserveringsmedel – till skillnad från många av våra produkter som inhandlas från vanliga affärer idag.

Bra för hälsan och miljön

Mellan 20-30 % av vår allmänna miljöpåverkan är på grund av mat och dryck, där innefattas även köttproduktion. Kor och får står för en stor del metanutsläpp, en växthusgas som är kraftigare än koldioxid. Även djurens avföring och gödsel skapar stora utsläpp. Då det finns 50 gånger fler tama kor än vad det finns vilda och genomsnittssvensken äter cirka 55 kilo per år och person så blir utsläppen höga. Studier har visat att odla kött genererar bara cirka 4 % växthusgasutsläpp och energin som krävs för att producera köttet skulle minska med 45 %, jämfört med produktion av vanligt kött. När det kommer tillgång av mark så behöver industrin för odlande av kött bara 2 % jämfört med den mark som vanlig köttproduktion tar upp idag. På detta viset sparas mycket av jordens naturresurser. Skog behöver inte avverkas på samma sätt och vattenanvändningen som används vid konventionell köttproduktion skulle minskas upp mot 96 %. Använder man sig av förnybar energi vid odlande av kött så skulle dessutom köttet bli koldioxidneutralt.

Bra för hälsan och miljön

Hälsomässigt så för odlat kött med sig bara fördelar. Köttet skulle kunna produceras i sterila miljöer och således vara fritt från de bakterier som kan ge oss människor dödliga infektioner. Eftersom odlat kött är fritt från antibiotika så bygger heller inte en resistens mot antibiotika upp inom oss när vi äter det. I framtiden räknar man med att kunna lägga till och bort näringsämnen i det konstgjorda köttet. På så vis skulle ett smalare kött kunna konstrueras, men mindre fett. Det skulle även kunna läggas till saker såsom omega 3 eller andra näringsämnen som är bra för individen. Då köttet är fritt från hormoner och steroider så påverkas inte heller vårt inre på samma sätt som konsumtion av vanligt kött gör. Då köttet är 100 % äkta så fattas inte heller något av det protein som vi behöver och då det smakar likadant som vanligt kött så behöver man inte heller gå över till en vegansk diet för att bli mer hälsosam.