Gårdsslakterier ökar

Gårdsslakterier ökar

Slakterinäringen i Sverige har länge dominerats att några fåstora aktörer. Men de senaste åren har de småskaliga slakterierna, ofta kalladegårdsslakterier, ökat stort.

Kanske är det en kombination av att folk idag gärna väljerbättre kvalitet på köttet där man vet ursprunget, och en vilja att tänka meretiskt och hållbart genom att undvika långa djurtransporter.Idag finns det en mycket större efterfrågan pålokalproducerat och på många håll kan man prenumerera på “köttlådor” frånlokala gårdsslakterier med blandade köttdelar styckat och klart.

Lyx med lokalt kött

 Man väljer gärna den lyxen idag för när det känns bättre isjälen att köpa från djur som inte tvingats fraktats långt, ja då känns detbättre i gommen också.Gårdsslakterierna som finns är godkända för olika typer avdjur, en del kanske bara håller sig till gris medan andra har både nöt, gris,lamm och get. En av fördelarna med att köpa direkt från en gård är att mankan se hur djuret haft det i livet. Med de krav på djurhållning ochslaktmetoder i Sverige så har en gris född och uppvuxen här betydligt störrechans till ett bra liv än jämfört med många andra länder. Ju mindregårdsslakteri man väljer desto större chans att djuret fått leva just som denart det är. Djuren föds, växer upp, slaktas och förädlas på samma gård. Det ärinte förrän kunden köper som djuret/köttet lämnar gården.

Transporter ger stress

påverkar köttkvaliteten

 Det finns bönder som hävdar att just transporterna påverkarkvalitén på köttet, både när djuret transporteras levande men även om självaköttet ska transporteras långt. Man menar att förutom stressen vid transportenför de djur som aldrig transporterats förr då är deras muskler ofta full avmjölksyra efter att ha fått stå och parera kurvor och inbromsningar. Man hävdaratt det påverkar köttkvalitén. Även stresspåslaget sägs påverka köttet. Därförväljer många uppfödare en bra slakthantering, och har man lagt ned både omsorgoch kärlek på ett djur så vill man att det ska hålla hela vägen. Av dessa anledningar säljer många gärna direkt från gårdeneller till affärer och restauranger lokalt. De flesta bönder med gårdsslakteri menar att det är enväldigt stor skillnad på smak och lukt på köttet med en sluten linje frånfödsel till slakt. Och om man sedan kommer in på miljöaspekten så känns detännu bättre att välja lokalproducerat.

Efterfrågan på ekologiskt

Konsumenterna efterfrågar mer och mer ekologiskt kött så framtiden för dessa småskaliga slakterier ser ljus ut. Och förutom just köttvaror så efterfrågas även hemmagjord korv och andra typer av charkuterier. Att på bjudningen få servera charkuteri-bricka från byn, kanske kombinerat med ost från getgården i grannbyn, då lovar jag att gästerna kommer bli imponerade och magarna nöjda.